Frågeställningar från medlemsmöte inför avtalssignering

Under medlemsmötet uppkom en del funderingar som vi lovade att ta upp med kommunen innan avtal skrivs med dem. Vi har nu haft möte med Sture Andersson och svaren på våra funderingar redovisas nedan. Vi vill också säga att vi är medvetna om att detta dragit ut lite på tiden, men stoppdatumet för bidragsansökan har flyttats fram och vi har använt tiden till att bättra på vårt underlag. Här kommer frågeställningarna och våra svar.

Medlemmarna vill se en redovisning av Övik Energis ekonomiska kalkyl för projektet. Är priset motiverat jämfört med kostnaderna för detta? Hur mycket vinst vill Övik Energi göra?

Anslutningsavgiften på 14900kr är fastställd i kommunfullmäktige och skall vara samma för alla anslutningar oavsett om man bor i centrala Övik eller på landsbygden. Detta för att kunna säkerställa en heltäckande utbyggnad av nätet för hela kommunen för att nå regeringens mål för bredbandstillgänglighet. Summan 14900kr tillsammans med en nätavgift på 250kr/mån baseras på att kunna räkna hem investeringarna i fiberinfrastrukturen på en 5-års period och därefter kunna säkra underhållskostnaderna för nätet och utveckling av hårdvara. Summorna för anslutning och nätavgift är baserade på att Övik Energi inte skall gå med någon vinst med dessa intäkter. Den ekonomiska redovisningen är öppen allmän information under kommunprojektet Bredband 2020 och har som målsättning att gå +-0. (går man plus blir man återbetalningsskyldig av bidrag till jordbruksverket)

Vem är bidragsmottagare?

Svaret är Övik Energi AB. Egentligen skulle det kunna vara Örnsköldsviks kommun men för att undvika onödig internfakturering mellan ÖK och ÖEAB har man valt att ÖEAB skall vara bidragsmottagare och således förvalta pengarna och redovisa detta tillsammans med ÖK. Detta är önskvärt för oss då vi inte vill förvalta några bidragspengar i föreningen.

Vad händer om vi inte kommer upp i 85% bindande avtal? Kommer fiberdragningen ändå att ske?

Anledningen till att man har en kravnivå på 85% är att det är ett av kriterierna för att kunna få bidrag från jordbruksverket. Om man söker bidrag på en anslutningsgrad över 85% och sedan inte lever upp till det blir man återbetalningsskyldig motsvarande hur mycket man underskrider 85%.

Vad händer då med nätutbyggnaden om man inte får bidrag eller inte kommer upp i 85%?

Det finns idag två modeller för fibernätsutbyggnad som Örnsköldsviks kommun erbjuder. ”Byanätssamverkan” är den modell som baseras på bidrag och det som avtalet i fråga med kommunen syftar till. Detta avtal gäller alltså endast för ”byanätssamverkan” men Örnsköldsviks kommun lämnar oss inte till vårt öde i det fallet vi inte blir beviljade bidrag. Plan B är en annan modell som kallas ”Områdessamverkan”.

Denna modell baseras på att man går ihop tillsammans i byarna och bygger ett fiberanslutningsnät kring de ortsammanbindande nätsträckorna som kommunen redan blivit beviljade medel för. Detta kan i slutändan bli några tusenlappar dyrare per anslutning (beroende på hur man projekterar och hur många det är som ansluter sig) men med den oväntade positiva effekten att man förmodligen kommer kunna få fiber snabbare.

Gäller modellen områdessamverkan även för enskilda bostäder i avlägsna byar?

Detta är precis anledningen till att kommunen kräver 85% anslutningsgrad för att avtalet skall vara giltigt. Det är såklart omöjligt att svara på frågan om det blir ekonomiskt gångbart att gräva fiber överallt om intresset är för lågt, detta får man titta enskilt på som en plan B. Är man tillräckligt många och kan ringa in ett stort område så blir den delade extra kostnaden eventuellt inte så stor. Räknar man sedan in faktorer som ortsammanbindande nät och samförläggning med elnätet så finns alla möjligheter att nå ut till alla byar och hushåll!

Om vi däremot når upp till 85% och blir beviljade bidrag är Örnsköldsviks kommun skyldiga enligt avtalet att fullfölja projektet till alla intressenter man sökt bidraget för, vilket inkluderar dessa avlägsna bostäder. Kommunen har dock, till skillnad från övriga aktörer, en ambition om att få med hela kommunen i fibernätet, inklusive de avlägsna hushållen, för att kunna nå regeringens mål om bredbandstillgång.

Hur ser tidsramen för projektet ut?

Tidsramen för projektet kommer definieras i en bilaga för avtalet. Vad vi skall ha med oss vad gäller denna fråga är att vi har en plats vid bordet i projektgruppen för detta projekt och kommer vara delaktiga i projektplanering och projektering. I och med detta kan vi själva vara med och styra över tidsplanen och ha insikt i omständigheter som kan innebära förändringar av denna.

Vad händer om projektet blir försenat?

Förseningar kan alltid uppkomma i projekt av oförutsedda anledningar. Som sagt har vi i föreningen Nätra fiber en plats i projektgruppen och kommer ha full insikt och möjligheter att påverka hur projektet fortgår. Enligt avtalet åtar sig Örnsköldsviks kommun att driva projektet till dess att alla som skrivit anslutningsavtal blivit anslutna. Om det under tiden skulle visa sig bli förseningar av anledningar som fiberföreningen inte accepterar kommer vi driva att de drabbade får någon form av ersättning motsvarande förseningen av anslutningen.

Vad innebär med grävning fram till tomtgräns? Och vad händer om min granne ej vill ansluta och min fiber behöver dras över dennes tomt?

Denna fråga har varit besvarad med en definition av ”tomtgräns” som ”där man klipper gräset”. Man menar alltså inte tomtgränsen på kartan utan fram till gräsmattan man har som ”boyta”. Tyvärr är inte definitionen klockren och man kollar på om man skall ange ett mått i meter från huset eller liknande för att få mer styrning på det. Oavsett så är hjärtemeningen i att säga gräsmattan som gräns är att man inte vill att folk skall hamna i en onödig lång grävning baserad på strecken på en karta utan att det skall vara rimligt utifrån hur tomten ser ut. Om en granne eller någon annan inte vill att man gräver över en viss tomt blir man tvungen att försöka hitta en lösning på något sätt. Om det i slutändan blir någon form av kompensation eller omdragning/ändring i projekteringen får avgöras från fall till fall.

Medlemmarna önskar se ett förtydligande av de olika anslutningsformerna i avtalet.

Under mötet med Sture kom vi överens om att anslutningsavtalen skall med i sammarbetsavtalet som en bilaga. (se länkade filer nedan)

Hur ser det reviderade avtalet ut?

Här nedan kan man se det reviderade avtalet med ändringarna sedan föreningens beslutsmöte markerat i grått. Formuleringar som utgått är överstrukna.

Förslag till reviderat samarbetsavtal med ÖK

Avtalsvillkor för anslutningsavtal (hänvisat från anslutningsavtalet. Kommer ingå som bilaga i avtalet i den form det är skrivet nu)

Vad händer nu?

Nu kommer vi meddela våra föreningsmedlemmar om ändringarna i avtalet och svaren på frågeställningarna ovan. Våra medlemmar får sedan ta ställning till huruvida man accepterar att föreningen fortskrider med samarbetet med Örnsköldsviks kommun eller inte. Anser man inte att detta är ett fullgott avtal för vårt byanätsprojekt bör man snarast kontakta oss på telefon 0702818735 eller maila era invändningar till info@natrafiber.se så ska vi se till att besvara dessa funderingar så fort som möjligt.

Får vi in invändningar från fler än 50% av det medlemsantal som deltog på mötet innan söndag den 20e November kommer vi inte skriva på avtalet som det ligger. Om vi inte får invändningar från det antalet medlemmar kommer vi skriva på avtalet och överlämna till Örnsköldsviks kommun måndagen den 21a November.

Tack till alla medlemmar som varit med och hjälpt till med frågeställningar och funderingar! Vi fortsätter att jobba med de hushåll vi fortfarande inte nått ut till (vår målsättning är att kontakta 100% av bofasta i vårt område, vi har en handfull kvar)

2 Comments
  • Jenny
    Posted at 23:04h, 13 november Svara

    Så himla pedagogiskt och bra ni skriver! We like!

  • John-Ove
    Posted at 18:09h, 14 november Svara

    Bra jobbat

Post A Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.