Rekommendation

Nätra Fiber hade, tillsammans med representanter från Skorped-, Sidensjö- och Näske fiberföreningar, under onsdagseftermiddagen ett möte med representanter från Örnsköldsviks kommun och Övik Energi angående de funderingar som uppkommit i samband med IP-Onlys framfart i bygden. Diskussionerna som fördes handlade först och främst om hur Övik Energi bemöter de argument som IP-Only framför till sin fördel. Vi pratade även om hur en framtida process kommer att kunna se ut beroende på om vi beviljas bidrag eller ej. Det blev ingående diskussioner med högt i tak från båda håll och vi känner att vi fick förståelse för de frågor och funderingar som uppkommit från diverse håll inför detta möte. Efter ett internt möte under torsdagen känner vi att vi har tillräckligt på fötterna för att gå ut med en allmän rekommendation till de berörda i vårt område. Vi har vägt fördelar och nackdelar med båda alternativen mot varandra och anser att det är mest gynnsamt för oss att fortsätta på det spår vi redan påbörjat. Det vill säga att fortsätta samarbetet med Örnsköldsviks kommun och Övik Energi. Vi rekommenderar därför våra medlemmar att inte skriva på med IP-Only i detta läge! Nedan följer en lång förklaring på varför.

Huvudanledningen är enkel. IP-only har endast erbjudit fiber till en delmängd av området där exempelvis Rössjö inte är med i utbyggnadsplanen. Spåret vi går med Örnsköldsviks kommun innebär att 100% av de som vill ha fiber kommer att bli erbjudna fiber till samma pris 14 900kr (notera att detta pris förutsätter beviljat bidrag!). Detta är något vi som förening måste jobba för. Även om bidraget hos länsstyrelsen inte blir beviljat kommer Örnsköldsviks kommun och Nätra fiber fortsätta arbeta för att 100% av området skall bli erbjudna fiber till samma pris! Det finns ett antal modeller för detta som vi jobbar för parallellt med bidragsspåret. Vi vill alltså se hur det går med vår ansökan, som vi anser vara det bästa alternativet för att kunna bygga till 100% av de som vill ha för 14 900kr, innan vi kliver på något annat alternativ.

Notera att IP-Only inte garanterar en utbyggnad till dig som skriver på deras avtal. Avtalet innehåller ett förbehåll om ett visst antal anslutningar, men man blir bunden till avtalet på två år. Vid påskrivet avtal har IP-Only två år på sig att påbörja sin fiberutbyggnad, om man vill bryta kontraktet inom den tiden tar de ut en avgift på 10 000kr. IP-Only har dock muntligen lovat att riva avtalen om inte ett byggbeslut tagits inom 6 månader! Hur som helst vill vi uppmana om detta för de som funderar att skriva på avtalet idag! IP-Only har en liknande modell för utbyggnad till alla, där de först bygger till alla i mer tätt bebodda områden och sedan söker bidrag för ytterområden (alla ytterområden hopslagna för Skorped, Nätra, Sidensjö och Näske). Vår bedömning är att ett sådant område har sämre chanser att bli beviljat bidrag då man måste komma upp i 85-90% intressegrad och vara över 200 bofasta hushåll. Speciellt eftersom våra grannområden också samarbetar med Örnsköldsviks kommun. Vad som händer med hushållen i ytterområdena om en sådan bidragsansökan från IP-Only skulle falla är att de blir utan. Något vi som förening inte kan ställa oss bakom. Nedan följer några påståenden och svar, dels på argument som IP-Only har och även på ett antal scenarion för den väg vi väljer med Örnsköldsviks kommun.

Näske/Stråsundsviken verkar inte ens ha alternativet IP-Only eftersom Bredbandsbolaget/Övik Energi verkar ha konkurrerat ut dem i Köpmanholmen, detta får dock ansvariga på IP-O bekräfta eller dementera. Detta verkar även vara aktuellt för ”vårt” område i Bjästa centralort, där IP-Only konkurrerar med BBB och ÖE. Risken finns att vår landsbygd inte blir utbyggda om IP-Only inte vinner i centralorterna (eftersom de slagit ihop centralorter och delar av vår landsbygd, och då menar vi även de områden på landsbygden som fått avtal från IP-Only idag). Detta spelar inte någon roll om vi samarbetar med Örnsköldsviks kommun eftersom Övik Energi hanterar centralorterna separat från det jobb Örnsköldsviks kommun arbetar för på landsbygden.

 • IP-only hävdar att de har blockerat våra chanser att få bidrag eftersom de erbjudit fiber i området utan bidragsstöd, varför går vi då vidare med ansökan?
  •  Vi tror inte IP-Only har rätt här eftersom de inte erbjudit fiber till hela området vi söker bidrag för. Dessutom säger klausulen IP-Only refererar till att det skall finnas underlag för att bygga utan bidrag för att ogiltigförklara ett områdes rätt att söka bidrag. Detta underlag har inte IP-Only om inte de får tillräckligt många avtal påskrivna.
  • Vi ställer naturligtvis denna frågan direkt till länsstyrelsen för att se om IP-Only har rätt i vad de säger. Om så skulle vara fallet kommer vi omvärdera vårt beslut på nytt. Frågan är skickad till en representant på länsstyrelsen.
 • Vad händer om vi inte får bidrag med Örnsköldsviks kommun?
  • Vi jobbar på andra modeller tillsammans med dem, med huvudfokus att 100% av hushållen skall bli erbjudna anslutning till samma pris. Om det står klart att bidraget uteblir och när denna modell är helt klar kommer vi utvärdera alternativen igen.
 • Men IP-Only bygger till ett stort område utan bidrag! Ni slösar bidraget på områden som inte behöver det genom att söka för hela området!
  • Bygga till innerområdet är något Örnsköldsviks kommun också skulle kunna göra, men tillsammans med dem har vi fokus på att bygga till alla. Därför söker vi medel till dessa ytterområden redan i första läget, med stöd av de tätare områdena och samplanering av de pengar som redan blivit beviljade kommunen för ortssammanbindande nät blir det en smart och stark ansökan som inte kommer slösa på bidragsmedel, vilket IP-Only vill ge sken av.
  • Vi anser att IP-Onlys modell att bygga till innerområdet och sedan söka till ytterområdet i en separat ansökan har en stor risk att lämna ytterområdet utan fiber i det fall att en sådan ansökan skulle falla.
 • IP-Only har fler tjänsteleverantörer och ett öppet nät!
 • IP-Only erbjuder ersättning till föreningen för markavtal och anslutning av ett antal gemensamma lokaler
  • Detta tycker vi är en stor styrka i IP-Onlys erbjudande. Detta är den enskilt största punkten som fick oss att överväga vår rekommendation, då erbjudandet handlar om bygdutveckling. Vi diskuterar med Öviks kommun vad de skulle kunna erbjuda för att svara mot detta.
 • IP-Only är billigare i längden pga att de inte har någon nätavgift!
  • Det påståendet att IP-Only inte har någon nätavgift är inte sant. De tar ut den avgiften av tjänsteleverantören, som i sin tur tar ut den av kunderna. Skillnaden är att man får allt samlat på en faktura.
  • Vad som är sant är att de är billigare än Övik energi över tid om nuvarande priser skulle stå sig. De visar en jämförelse på 30 år, vilket inte känns som en seriös jämförelse med tanke på hur priser utvecklas. Det finns dock vissa saker som vi i föreningen kan uppleva som en risk med IP-Onlys prissättning och ägande. Notera att delar av detta endast är spekulationer, men ändå en del bakgrundsfakta och möjliga scenarion.
   • Bolaget IP-Only ägs av Wallenbergs riskkapitalbolag EQT (Köpte upp bolaget 2013) EQT äger bolag i uppstartsfaser i genomsnitt 4.6år, källa: https://www.eqt.se/…/Business-Model/Long-term-Perspective/
   • EQT har satsat 15 miljarder på utbyggnad av fibernät till 2020 (som är regeringens mål så 90% skall ha tillgång till bredband) Källa: ‪http://www.blt.se/…/ip-only-satsar-15-miljarder-pa-fiber/
   • Vill man ha en cynisk vinkel på detta så kan man tänka sig att IP-Only/EQT bygger ut ett så stort nät som möjligt till förmånliga priser, för att bygga en så stor kundbas som möjligt inför försäljning av bolaget. Det finns sedan en risk i att nästa ägare som köper IP-Only när EQT säljer bolaget kan ha andra krav på rörliga intäkter än vad IP-Only redovisar idag. Vad som händer med priserna då kan man endast spekulera i, men ett relativt nytt exempel på denna typen av bolagsförsäljning då priserna gick upp avsevärt direkt efter försäljning för kunderna var när Bredbandsbolaget köpte Tele2’s fibernät till privatkunder. Källa: ‪http://tele2tv.blogspot.se/…/bredbandsbolaget-gar-ut…
   • Vi har även frågan om vad som händer med uppgradering och underhåll av vårt nät när IP-Only står som ägare. Om vi nu betalar så låga nätavgifter pga IP-Only är så stora (deras egna ord), vad är då sannolikheten att vi skall få ta del av de pengarna i form av underhåll och uppgradering av nätet när utrustning behöver bytas om x antal år? Det finns lite incitament för ett sådant bolag att uppgradera noderna i Sunnansjö när man kan satsa pengar på nätet i Stockholm där det bor ofantligt många fler anslutna kunder och där man är konkurrensutsatt (här kommer man stå som enda alternativ till nätägare, like EOn för elnätet). Vi anser att risken för att Nätra skall bli bortprioriterat är betydligt lägre om kommunen äger nätet med den lite högre nätavgiften.
  • Vi ser andra fördelar med att äga nätet själva i kommunen. När kommunen skall nyttja nätet för trygghetslarm och andra kommunala nyttotjänster kommer det kosta 0kr vid eget ägande, i IP-Onlys nät kommer detta mest troligt ske mot en kostnad för kommunen (vilket i slutändan är en kostnad för oss medborgare).

Sammantaget med alla dessa punkter så faller vår rekommendation på Örnsköldsviks Kommun som nätägare för Nätraområdet och vi ber därför våra medlemmar att inte skriva på IP-Onlys avtal i nuläget. Vi jobbar som sagt för att 100% av de som vill skall få tillgång till fiber, oavsett om bidrag beviljas eller ej och då är Örnsköldsviks Kommun den väg vi kommer att gå. Naturligtvis är det upp till var och en att skriva på för vilket bolag man vill, vi talar inte för varje enskild invånare, men vi tror att det ligger i vårt intresse att stå bakom ett gemensamt alternativ. Detta är vårt spår just nu, hur det ser ut om ett halvår får tiden utvisa, vi står inte fast vid något alternativ av rent principiella skäl! Om ni har invändningar, medhåll, kommentarer eller frågor. Ställ dessa här, på Facebook eller via mail/telefon!

No Comments

Post A Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.