Information om bidrag

Sammanfattning

Mitt i vårt arbete med projektering enligt de avtal vi fått in kommer det en liten käpp i hjulet, men vi fortsätter jobba! Detta har under större delen av hösten inneburit många möten, många timmars mailande, telefonsamtal m.m. Vi kommer i detta inlägg berätta hela historien för den som är intresserad av att läsa den (kan vara en lång text!), men först en kortare sammanfattning av läget:

  • Länsstyrelsen har valt att avslå samtliga bidragsansökningar för Örnsköldsvik och Sollefteå kommun. (5st i Övik)
  • Grunden till detta är att ett privat bolag (IP-Only) påstår sig kunna bygga till samtliga invånare inom tre år.
  • Vi är mycket besvikna på processen, men har viss förståelse för beslutet.
  • Vi tror inte på IP-Onlys påstående som privat aktör om att bygga till alla utan bidrag och befarar att många kommer bli utan fiber.
  • Vi tror fortfarande att det är störst chans att alla skall få fiber om vi samarbetar med Örnsköldsviks kommun och arbetar med att formulera en plan som är trovärdig och tydlig.
  • Denna plan kommer presenteras inom kort via bloggar, sociala medier, brevutskick och stormöten.

Det är läget i sin korthet. Avvakta gärna det kommande erbjudandet och planen innan ni reagerar! Vi tror att det är oerhört viktigt att vi håller ihop våra bygder och tar ett enhälligt beslut framåt, annars riskerar vi samma fördröjda dödläge som varit situationen i exempelvis Köpmanholmen och Bjästa. Vi tror fortfarande att det kommer behövas ekonomiska tillskott för den yttersta glesbygden (oavsett vad IP-Only ”lovar” nu) och kommer jobba för att få fram dessa medel med nya ansökningar framåt i tiden. Vem vet, detta kanske blir bättre till slut? 🙂

Läs gärna vidare för att få hela kontexten, även om denna text kan bli lång. Om det är några frågor, tveka inte att kontakta oss på info@natrafiber.se (med fördel) eller telefon 0702818735 (om mail inte känns som ett bra alternativ).

Den långa historien…

Utformningen av våra ansökningar

Hur kunde det bli så att ansökningarna avslogs? Vi har hela tiden följt Länsstyrelsens rekommendationer och anvisningar i hur våra ansökningar skulle utformas. Vi har gått in med ansatsen att man behövde 200 hushåll och 85% intressegrad (och därmed uppfylla maximal poängsättning) för att överhuvudtaget ha en chans att bli tilldelad bidrag. Hade vi vetat vad vi vet idag, nämligen att 200/85% inte längre är lika kritiskt, hade vi utformat ansökningarna annorlunda. Vi är mycket besvikna på den kommunikationen från Länsstyrelsen, eftersom de delgivit oss dessa tolkningar av kriterierna i och med ett avslag, utan att ge oss en möjlighet att justera våra ansökningar.

Beslutet från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har som sagt valt att avslå samtliga bidragsansökningar för Örnsköldsvik och Sollefteå (vi hade 5 ansökningar: Näske, Nätra, Sidensjö, Skorped och Sagavägen) på grunderna att en privat aktör (IP-Only) har påstått sig kunna bygga till samtliga invånare i samtliga områden (förutsatt att de får en viss % andel avtal enligt dem själva) inom tre år. Detta har inte varit en självklar process, snarare har den varit makalöst informationsfattig och missvisande, med vändningar och anpassningar för att kunna tolka regelverket till fördel för ett avslag. Vi anser dock att det finns en poäng i deras beslut. Om medlen är begränsade och det finns kommersiella aktörer som vill bygga, så är det självklart att bidragsmedel inte skall delas ut, det håller vi helt med om! Däremot är vi mycket besvikna på hur detta har kommunicerats från Länsstyrelsen eftersom vi hela tiden följt deras linje om att det behövs 200 hushåll och 85% intressegrad för att ha någon chans och att man då behöver använda sig av de tätare orterna för att hjälpa upp de yttre delarna. Dessa bedömningar och kriterier ändrades ända in till sista veckan och blev meddelat till oss genom ett beslut om avslag. Något vi vill rikta skarp kritik mot! Ett bättre beslut hade varit att bevilja bidrag motsvarande den glesbygd som fanns representerade i ansökningarna, men detta var inte en linje Länsstyrelsen ville gå för tillfället.

Dessa scenarion skrev vi även om i ett tidigare inlägg. Samtliga punkter gällande bidragen är fortfarande sanna och där framgår hur tolkningen om bidragsreglerna lutade åt då. Med facit i hand ser vi hur IP-Only omformat sin berättelse och hur Länsstyrelsen blivit tvingade att rätta sig efter detta. Notera att IP-Only inte i dagsläget har i närheten av det underlag vi hela tiden trodde att de behövde (även länsstyrelsen hade denna inställningen fram till sista veckan innan besked, men ändrade sig sedan). IP-Only har nämligen endast skickat in adresslistor på hushåll där de avser att erbjuda fiber. Man har alltså inte ens intresseanmälan i en bråkdel av hushållen man angivit till Länsstyrelsen.

Ok, med viss förståelse för Länsstyrelsens situation och resonemang, är läget är att vi inte får bidrag för våra områden i detta skede. Vi hävdar fortfarande, oavsett vad IP-Only påstår sig kunna göra, att det inte kommer vara möjligt att bygga till den yttersta glesbygden i våra områden på kommersiell basis utan någon form av tillskott. Vi är därför fortsatt mycket oroliga att ett val av privat aktör som nätbyggare kommer resultera i att dessa områden står utan fiber till slut. Notera att de var tvungna att påstå till Länsstyrelsen att de kommer kunna bygga till alla utan bidrag för att kunna fälla ansökningarna, men att Länsstyrelsen efter ett beslut på dessa grunder inte har några som helst påtryckningsmedel på den privata aktören att faktiskt genomföra vad man ”lovat”.

Vi kommer fortsätta jobba för att få fram medel för att kunna fullfölja den redan planerade utbyggnaden. När vi fick förhandsbeskedet från Länsstyrelsen drog vi tillbaka våra ansökningar för att inte områdena skulle låsa sig för framtida bidragsomgångar inom tre år (enligt reglementet). Vi avser absolut att söka igen för de yttre områdena om det visar sig att det inte går att genomföra kommersiellt.

Varför är vi tveksamma till IP-Only som privat nätägare i våra områden?

Vi baserar denna oro på sin egen orimlighet för ett privat företag att bygga långa kostsamma sträckor till ett förhållandevis fåtal abonnenter av deras goda hjärtas välmening. Vilket företag, som ägs av ett riskkapitalbolag och står inför försäljning, skulle använda sina tillgångar på det viset? Vi baserar det även på verkliga exempel där IP-Only (och andra privata aktörer) valt att backa på sina löften om att bygga. Vår tidigare oro kring detta bolag gäller även fortsatt.

Varför skulle Örnsköldsviks kommun och Övik Energi vara annorlunda? Jo, de har ett annat ansvar mot sina kommuninvånare, de har pengar att spara på vårdkostnader genom digitalisering och de har ett direktiv från staten om att bygga till 90-95% av sina invånare. Detta är incitamenten som vi anser att de privata bolagen saknar för att nå ut till de yttersta mest kostsamma områdena.

Planen framåt

Vad är då vår plan? Nu uteblev 60% av de pengar som behövdes för att kunna bygga till alla i det erbjudande som Övik Energi gått ut med tillsammans med oss i våra områden. Svaret är att vi kommer fullfölja vår projektering, samtidigt som vi fortsatt står bakom alternativet vi tror har störst chans att resultera i en komplett utbyggnad till alla invånare i våra områden, nämligen Örnsköldsviks kommun och Övik Energi. Vi har hintat om detta i tidigare inlägg och jobbar på ett uppdaterat erbjudande så fort vi kan och kommer informera om läget löpande här på bloggen, via utskick och med stormöten (planerat till i början av februari), så håll utkik och känn lugnet! 🙂

Det kommer grävas för fiber i våra områden, var så säkra, och förhoppningsvis kommer det innebära att alla får. Det är vad vi fortsätter att jobba för!

 

No Comments

Post A Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.