Sammanfattning av läget

Efter ett trevligt stormöte med ca 50-60 personer närvarande kommer här en sammanfattning av några vanliga frågeställningar och läget som det är nu.

Vi kan dela in vårt område just nu i lite olika etapper och lägen. Pga att bidraget uteblev i denna omgång så har vi varit tvungna att avgränsa området vi bygger till just nu och justera priset (se nedan! Det blir t.o.m. bättre för de flesta). Däremot har vi öppnat för ROT/RUT till dessa hushåll eftersom vi inte använder oss av andra bidragsmedel.

Detta blir ett långt inlägg (som vanligt när jag skriver) men vårt huvudbudskap kan sammanfattas i följande punkter.

  • Har du fått avtal, skriv under och få fiber med byggstart i år! Avtal = Fiber!
  • Nya priset blir detsamma som förut om man hade valt grävning och håltagning efter ROT och RUT, 17400kr.
  • Skicka in avtal innan 15e Mars för att ta del av 1500kr i rabatt! Detta blir alltså 1500kr BILLIGARE på ett halvår jämfört med förra avtalet, förutsatt nyckelfärdigt! (gäller endast de som fått avtal just nu, liknande erbjudanden kommer i samband med nästa etapp)
  • Har du inte fått avtal, sitt lugnt i båten och invänta nästa etapp. (se mer om planerna nedan)
  • Har du fått markavtal ber vi er kontrollera så att linjerna känns rätt, annars justera avtalet och skriv på eller ring supporten på 0660-78950 så hjälper dom er att komma till rätta med detaljerna!
  • Datumet för inskickning av markavtal är väldigt kort om tid. Detta är felaktigt, betrakta istället som ”så fort som möjligt”. Skriv inte under något som inte känns rätt, justera istället och ta dialog så vi kan komma överens så fort som möjligt.
  • Motstå frestelsen att hoppa på ett kortsiktigare alternativ som t.ex. ”Radiofiber”.
  • Angående IP-Only hänvisar vi till deras situation i detta inlägg. Efter allt ståhej verkar det till slut luta åt att våra farhågor varit befogade…

Mer ingående summering och länkar till frågeställningar i detta inlägg:
Jag har fått ett nytt/uppdaterat avtal av Övik Energi, vad skall jag göra?
Vad händer för er som INTE fått något nytt/uppdaterat avtal idag?
Mitt hushåll verkar inte ligga i varken etapp 1 eller etapp 2, vad händer för mig?
Men Radiofiber då?
Jag har fått ett markavtal och har frågor!

Presentationen som visades på mötet:

PowerPoint

Så till vår plan, låt oss dela upp den och kalla de olika milstolparna för ”Etapp 1”, ”Etapp 2” och ”Etapp 3″…

Jag har fått ett nytt/uppdaterat avtal av Övik Energi, vad skall jag göra?

Med Etapp 1 menar vi de hushåll som idag fått erbjudande om fiber med ett nytt/uppdaterat avtal från Övik Energi. Denna etapp är planerad att färdigställas under 2018! För er som fått ett sådant avtal, grattis! Ni som skickar in dessa avtal är garanterade fiber av Övik Energi, detta är vad vi har väntat på! Inga förbehåll, inga om och men, bara skriv under och få fiber i år (om allt går enligt planerna och vädret är med oss). Se till att SKRIVA UNDER OCH SKICKA IN INNAN 15e MARS FÖR ATT TA DEL AV FRI NÄTAVGIFT I 6MÅN! Kom ihåg att nyttja både RUT och ROT för maximal kostnadsreduktion.

Se följande bilder, alla inom det färgade området omfattas av ”Etapp 1”.

etapp1-1

etapp1-2

Avtalet är utformat så att bruttopriset är höjt för den totala installationen. I och med att vi ville använda ROT och RUT gjorde vi även om avtalet till att endast erbjuda nyckelfärdigt. Borta är alltså alternativet att gräva själv. Detta p.g.a. att man skulle kunna göra ett generellt avdrag över hela området och således kunna erbjuda samma fasta pris till samtliga fastigheter. Efter ROT och RUT blir priset 17400kr installerat och klart, vilket är SAMMA pris som det tidigare avtalet förutsatt att man valde grävning och håltagning. Något över 60% hade gjort! Om man dessutom räknar in rabatten för inskickat avtal innan 15e mars (skynda skynda!) så blir det 1500kr billigare på ett halvår jämfört med det tidigare avtalet (och endast ~1000kr dyrare om man jämför med det tidigare installationspriset och egen grävning).

Detta avtal är något vi är stolta över att ha åstadkommit. Dock är det på bekostnad av hur många som får erbjudandet i detta läge.

Vad händer för er som INTE fått något nytt/uppdaterat avtal idag?

Om man tittar närmare på kartorna i presentationen så finns det andra streck än de som ingår i etapp 1. Dessa kallar vi Etapp 2. De ortssammanbindande (OSN) näten fortsätter nämligen att byggas ut 2019 och vi ansluter alla som bor i närheten av den sträckan på samma sätt som i etapp 1. Etapp 2 går via Näs, förbi Kornsjö och ut till E4 via Västansjö, samt från Västersel/Mjäla vidare över Fors och Sörtjärn ut till E4.

Dessutom kommer EOn att gräva ned elledningar under 2018/2019. Dessa kommer samförläggas med fiber! Detsamma gäller Miva och Övik energ elnät (lyktstolpar). På detta sätt har vi möjlighet att fortsatt ansluta fler områden än de som ligger intill OSN. Ett exempel på detta är Sunnansjö/Bjällsta/Kornsjö som kommer få nya serviser ingrävda till huset. Denna samförläggning kommer anslutas till Övik energis nät i Sunnansjökorsningen vid affären. Om allt går enligt planerna har alltså även invånarna längs denna sträcka fiber 2018!

overview

Grönt = Etapp 1
Svart = Etapp 2 (där OSN skall dras, kan bli större omfattning)
Gul/svart = Planerad samförläggning

Vi tittar även på Skulnäs och Skule för ”Etapp 2”.

Anledningen till att inga avtal skickats ut till hushåll längs något annat än den gröna sträckan ännu är att det inte är specificerat exakt vilka hushåll det gäller ännu. Detta jobbet pågår för fullt och så fort det är tagit beslut på omfattning kommer avtal att skickas ut till ”Etapp 2” också!

Mitt hushåll verkar inte ligga i varken etapp 1 eller etapp 2, vad händer för mig?

Här kommer det verkliga kruxet med denna situation vi befinner oss i. Eftersom medel uteblev i denna omgång p.g.a. att man hade ett privat bolag som ansåg sig kunna bygga ut helt utan bidrag i våra områden, så saknas det mycket pengar för att kunna bygga ut den mest kostsamma delen (den ”verkliga glesbygden”). Vi ser hur IP-Only har dragit i handbromsen från centralt håll och backar på sina löften över landet, något vi också haft som huvudsakliga invändning mot att välja denna aktören som samarbetspartner. Detta bekräftar våra farhågor.

Sanningen är alltså något vi sagt hela tiden: Ingen kan bygga till den yttersta glesbygden på kommersiella villkor! Men hur når vi då ut till dessa hushåll? Vi understryker därför anledningen till att vi samarbetar med Örnsköldsviks kommun. De har nämligen ett incitament ingen annan har, ett statligt mål om bredband till 95% av befolkningen innan 2020! Vi kommer därmed fortsätta söka medel och stöd i politiken för att kunna utföra utbyggnationen även till dessa invånare.

Detta kan verka som en klen tröst att förlita sig på externa medel än en gång. Men läget är inte samma som i förra ansökningsomgången. Vi har justerat områdena till att endast inkludera hushåll som inte är möjliga att bygga ut kommersiellt (och således tummat på ”kravet” om 200+ hushåll och 85% intressegrad, i enlighet med Länsstyrelsens nya direktiv och prioriteringar). Länsstyrelsen har denna vecka utlyst en ny bidragsomgång som startat NU och pågår till efter sommaren! Medlen har ökat (man tog antagligen över pengarna från förra omgången eftersom ingenting delades ut) och vi kommer naturligtvis vara med även denna gång och ha tätare dialog med länsstyrelsen under förloppet. Vi ser inte hur någon privat aktör, t.ex. IP-Only som redan har finansiella problem, skall kunna stoppa denna ansökan… speciellt inte om vi får in så många avtal som möjligt från de som redan fått sådana utskickade (etapp 1 och längre fram etapp 2). Vi ber om ert tålamod i detta och försäkrar er om att vi fortfarande jobbar febrilt för att hitta en lösning på er situation!

Men Radiofiber då?

Nya aktörer har dykt upp på delar av vårt område (och flera över landet) när IP-Only meddelat om sitt byggstopp och uppsagda säljkonsulter. Dessa är bl.a. MicroNät och BlueCom som erbjuder en produkt med namn som ”RadioFiber”, ”Air2Fiber” eller ”LuftFiber”… Vi förstår att många lockas över den snabba installationen och låga installationskostnaden, men vill berätta här varför vi inte ser detta som en hållbar lösning för vårt område och varför ni borde ha is i magen vad gäller detta. Först och främst är det viktigt att poängtera att detta inte har särskilt mycket att göra med en fiberanslutning. Något som även reklamombudsmannen tagit ställning till (något som förmodligen kommer påverka marknadsföringen av denna produkt). Att säga RadioFiber klingar fint, men det är lika sant som att säga att vi idag har ”Telefonfiber” (ADSL). Man ansluter till nätet via en annan teknik som därefter övergår till fiber. För ADSL är det via telefonledningen till en fiberansluten central, för radiofiber är det radiovågor till en fiberansluten mast. Denna luftburna kommunikation behöver fri sikt till masten, kommer vara beroende av hur många som använder tjänsten samtidigt och vi har svårt att se hur en stark snöstorm inte kommer påverka prestandan.

En fast fiberanslutning direkt in till huset kommer alltid vara den mest framtidssäkra installationen. Det finns ingen forskning som visar på att någon annan teknik skall kunna övervinna kapaciteten hos fiberoptik. Däremot kommer det hända en del på utrustningarna i ändarna på fibern, något som kommer uppdateras i och med att behovet av bandbredd ökar osv, men själva fibertråden är ohotad som överföringsmedium (för den som är intresserad finns forskning om nya lasrar att använda i fiber för helt sjuka hastigheter).

Dessutom visar de täckningskartor vi sett över vårt område stora områden som ligger i ”radioskugga”. Detta är alltså inte en helhetslösning vi tror på för vårt område med tanke på hur vårt kuperade landskap ser ut. Det skulle behövas många master för att täcka alla i vårt område. Det kan vara så att du har möjlighet att få internet via denna produkt, men din granne kommer inte ha möjlighet.

Vi vill även varna för den höga månadskostnaden. 398kr/mån (med två års bindningstid) och därefter 598kr/mån för endast internet ”100Mbit” (notera, säger ingenting om hastigheten upp!). Micronät är dessutom den enda tjänsteleverantören (man har m.a.o. ingen möjlighet att välja t.ex. Telia eller ComHem) och det finns således inga TV-tjänster i detta nät. Micronät är alltså en liten privat aktör som inte har någon konkurrensutsättning i sitt nät. Vi har inget emot Micronät, vi tror att det finns en marknad för dem, men ser en stor osäkerhet i en utbyggnad med så stor omfattning som vårt område.

Vi anser med bestämdhet att ”Radiofiber” är en teknik man skall se som ett komplement där fast fiberanslutning inte är möjlig. Har man möjligheten att få en fast fiberanslutning till huset skall man ALLTID välja den framför annan teknik.

Jag har fått ett markavtal och har frågor!

Bra! Först vill jag förlänga en ursäkt från Övik Energi vad gäller det korta datumet för godkännande av markavtalen. Detta berodde på fördröjningar hos tryckeriet som gjorde att utskicken blev sena. Se datumet som ”så fort som möjligt” istället, det blir ingen direkt konsekvens av att man missat att skicka in innan det utsatta datumet.

Vi vill även vädja om förståelse för att denna projektering utförts i stor omfattning, av ett konsultbolag (KVT) och under en väldigt begränsad tidsperiod. Därför kan det vara detaljer som inte känns bra i de förslag ni fått i brevlådan. Vi uppmanar er att inte skriva på något som inte känns rätt, utan att istället kontakta projekteringssupporten hos Övik Energi på 0660-78950, så rättar vi till detaljerna innan ni skriver under. Om ni vill skynda på processen kan ni även justera linjerna i det utskickade markavtalet innan ni skriver under och skickar in. På det viset har ni endast undertecknat avtalet med era justeringar.

Har man inte fått något markavtal i brevlådan så betyder det att man inte berörs av fiberdragningen. Vi har projekterat till ALLA hushåll, även hushåll som idag inte blivit erbjudna fiber. Detta är för att rusta inför kommande grävningar som vi helhjärtat tror kommer ske!

Slutligen vill vi nämna lite om kompensering för markintrången. Självklart skall en nedgrävning ske på rätt sätt och återställas till befintligt skick när man dragit klart! Men vad gäller kompensation för intrånget så vädjar vi till allmännyttan i att få ett fibernät till bygden, det kommer inte vara möjligt att kompensera vare sig på anslutningen eller i rena medel för markintrång. Vi i styrelsen kan ge er en jämförelse med vårt arbete som omfattar hundratals nedlagda timmar i ideell tid, vi får inte heller någon som helst kompensation eller specialpris på våra anslutningar. Vi tjänar alla på det i längden om vi får denna infrastruktur på plats!

No Comments

Post A Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.