Frågor och svar om avtal

Efter det positiva beskedet om att vi äntligen fått bidrag beviljat har avtal skickats ut till alla som var med i bidragsområdet!

Tyvärr är det varit ganska många som inte skickat in ännu och det har även varit en del frågor angående avtalen som skickats ut. Vi tänkte försöka förklara exakt hur det ligger till och varför saker och ting är som det är.

Frågorna vi ställer är:
Varför har priset ökat?
Jag har redan skrivit på ett avtal?! Vad gäller?
Är jag garanterad fiber om jag skriver på nu?
Varför har det dragit ut så mycket på tiden?
Varför har vissa ett lägre pris?
Varför kan jag inte välja att gräva själv?
Varför är det så kort om tid?
Vad händer om jag inte skriver på nu?
Behöver vi verkligen fiber?
Telefonen hinner nedmonteras innan jag får fiber, vad ska jag göra?
Går det fortfarande att välja ett vilande abonnemang?
När betalar man installationen?

Varför har priset ökat?

Detta är den vanligaste frågan. Eventuell irritation tror vi mest beror på höjningen och otydligheten snarare än själva slutpriset.

Priset, som nu är 20 100kr efter RUT och ROT, är nämligen inget ovanligt utan ligger snarare väldigt nära den genomsnittliga kostnaden för en fiberinstallation i landet. Problemet för oss är att vi haft ett antal (tre) olika priser och avtal genom åren och att det av olika anledningar dragit ut på tiden, vilket har medfört fördyringar. (se senare fråga om varför det fördröjts så länge)

Detta pris baseras på att nå fram till samtliga hushåll som omfattades av bidragsansökningarna i områdena Sagavägen, Skorped, Nätra och Sidensjö. Verkligheten är att vi är en väldigt gles kommun och entreprenörkostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren, vilket resulterar i att det inte finns några ekonomiska marginaler i att dra fiber till landsbygden. Det kan man också inse då man inte ser röken av de privata aktörerna som påstod sig kunna bygga till alla UTAN bidrag.

Detta priset, tillsammans med bidraget, är smärtgränsen för dagens kostnader helt enkelt. Med tanke på omständigheterna är det dock ett pris vi fortfarande skall vara mycket nöjda med!

Jag har redan skrivit på ett avtal?! Vad gäller?

Den största förvirringen ligger nog i varför man fått ett nytt avtal när man upplever att man redan skrivit under ett avtal för många år sedan. Vi har nämligen haft tre olika avtalsutskick i vårt område och varje enskild fastighet har fått två olika.

Avtal 1: Det första avtalet skickades ut MARS 2017! Detta avtal hade förbehåll om att bidraget som söktes vid den tiden skulle bli beviljat. Men p.g.a. IP-Onlys löfte till länsstyrelsen om att kunna bygga till alla utan bidrag, beviljades inte detta bidrag. Således blev detta avtal tyvärr ogiltigt och vi fick ta nya tag.

Avtal 2:Efter nekat bidrag ville vi börja passa på att rulla ut fiber ändå till de som bodde i direkt anslutning till OSN-sträckorna som byggdes då (ortsammanbindande nät är fiberstamlinor som finansieras i ett annat EU-projekt). Pga uteblivet bidrag och ökade entreprenörskostnader var man tvungen att förändra avtalet och genom att introducera ROT och RUT erbjöd man endast ”nyckelfärdig” lösning (se senare fråga). Dessa avtal är fortfarande giltiga för dem som skrev under och skickade in då!

Tanken med avtal 2 var att det skulle kunna användas till alla hushåll (oavsett avstånd till OSN) OM vi fick bidrag i nästkommande ansökan. Detta visade sig inte vara möjligt.. Med facit i hand hade vi gärna sett att avtal 2 och 3 hade sett likadana ut, men ingen kunde förutspå om bidraget skulle beviljas eller hur mycket kostnaderna för entreprenaden skulle öka.

Avtal 3: Detta är avtalen som de allra flesta hushållen fått i sina brevlådor nu i höst. Det har gått ut till alla i den beviljade bidragsansökan som inte fått eller skrivit på avtal 2. Priset är 20 100kr efter ROT och RUT, vilket i sig är ett rimligt pris sett till rikssnittet och är även standardpriset för en fiberinstallation i centrala Örnsköldsvik.

Avtal 3 och 2 skall vara realiserade inom 3 år!

Är jag garanterad fiber om jag skriver på nu?

Förutsatt att ni inte är för få fastigheter i din by som skriver på avtalet så kommer du att få fiber. Blir du/ni få och sträckan till dig är väldigt lång och kostsam att bygga så finns en risk att bidragspengarna inte räcker. Här är det VIKTIGT att vi alla fortsatt håller ihop och står fast vid det intresse vi signalerat i bidragsansökan. Blir vi allt för få totalt som skriver på blir bidraget reducerat eller helt indraget och vi är tillbaka på ruta ett.

Vi vet dock med säkerhet att man kommer bli utan fiber om man inte skriver under denna gången. Se frågan ”Vad händer om jag inte skriver på nu?”.

Varför har det dragit ut så mycket på tiden?

Ja, det känns som vi hållit på länge med detta nu och jag vet inte om ni inser hur mycket ideellt arbete vi lagt ned på detta projekt.. Vi önskar också att det var klart redan, men vi ger oss inte förrän vi är i mål!

Anledningen är kortfattat att det blivit många käppar i hjulet sedan starten. När vi startade föreningen var det ingen som intresserade sig för detta, första steget för oss var att bygga upp ett intresse och förklara varför detta är viktigt för landsbygdens överlevnad. Därefter togs ett beslut att vi skulle samarbeta med Örnsköldsviks kommun och Övik Energi (något vi är mycket glada över idag), sedan började arbetet med att skapa och skicka in vår första bidragsansökan.

Denna ansökan blev ej beviljad på grund av IP-Onlys blockering. Deras löfte om att bygga till alla i vårt område utan bidrag fick länsstyrelsen att backa vilket förmodligen försenade vårt projekt med två år (med medföljande fördyringar).

I år blev vi äntligen beviljade bidrag efter mycket jobb med en andra ansökan och har nu tre år på oss att fullfölja hela projektet i fyra områden (Sagavägen, Sidenjö, Nätra och Skorped).

Varför har vissa ett annat pris?

Se frågan om avtal ovan. Hushåll i direkt anslutning till OSN eller lämpliga samförläggningar (oftast med EON) under 2018 har fått ett annat avtal (avtal 2 ovan). Resterande har fått avtal 3. Anledningen till avtal 2 var att kunna ansluta hushåll medan OSN-nätet byggdes även om vi inte skulle få bidrag i nästa ansökan. Hade vi fått göra om (och kunnat se in i framtiden att vi skulle få bidrag och att omkostnaderna skulle öka i denna takt) hade vi endast haft ett avtal till samtliga istället för avtal 2 och 3.

Varför kan jag inte välja att gräva själv?

Introduktionen av RUT och ROT gjorde att man inte kan erbjuda egen grävning längre då Övik Energi måste kunna räkna på en schablonkostnad för hela projektet för att få erbjuda ett generellt avdrag. Dessutom har man upplevt förseningar och problem med planering om man inte har ett helhetsgrepp på installationen.

Varför är det så kort om tid att skicka in avtal?

Anledningen är enkel! Desto snabbare vi får in avtalen, desto snabbare kan vi påbörja upphandlingar och finprojektering för att komma igång med grävningen redan på våren. 1a December var dock väldigt tight och kommer förlängas till 31a december för de som inte redan skickat in.

Vi anser dock att det inte finns någon som helst fördel eller anledning med att vänta. Priset kommer inte ändras. Värsta scenariot är att vi inte får ut bidragspengarna p.g.a. dåligt intresse och då riskerar vi att Övik Energi tvingas ställa in hela projektet. Något vi absolut inte vill se ska hända! Kan de göra det? Ja, det är redan tight ekonomi i detta även om alla som visat intresse skriver på. Om exempelvis endast 30% skriver på, kommer inte projektet kunna genomföras. Vårt uppdrag i föreningen nu, är att se till att vi håller vad vi indikerat med våra intresseanmälningar och övertyga folk att skicka in avtalen med detsamma.

Detta skall inte ses som ett hot eller påtryckning. Det är bara hur verkligheten ser ut. Kommunen kommer inte trycka in pengar i detta heller, det finns inga att tillgå. Allt ligger i våra händer nu.

Skriver vi på får vi fiber, så enkelt är det!

Vad händer om jag inte skriver på nu?

Vi tror man helt enkelt att man går miste om fiber! Samtidigt riskerar hela delområden att bli utan om det endast är ett fåtal som skickat in avtal på ett visst ställe, eftersom kostnaden per hushåll blir så hög att bidragspengen inte räcker till. Denna chansen kommer inte igen, det kommer ingen privat aktör och erbjuder fiber för billigare peng och det finns ingen annan teknik till annat pris som motsvarar denna och är lika framtidssäker. Så är det bara! Har man tur att bo i närheten där utbyggnad skett, kan man efteransluta sig till en kostnad om 30 000kr + grävning till närmaste anslutningspunkt (som inte alltid är vid tomtgräns och således kan bli en kostsam historia).

Kortfattat: Det är nu eller aldrig man skriver på om man vill ha fiber!

Behöver vi verkligen fiber?

Det enda möjliga alternativet utöver detta är andra tekniker som ”Radio-Fiber” eller mobilt bredband. Tyvärr är det inte en fullgod ersättare till telefonnätet som infrastruktur. Tekniken är undermålig jämfört med dedikerad fiber till huset, den har inte alla tjänstemöjligheter som fiber erbjuder och den kommer heller inte kunna nå alla som vill ha.

Just ”Radio-Fiber” är en enskild aktör med stängt nät, vilket innebär att nätägaren Micronät även är den enda tjänsteleverantören. Man kan alltså inte välja exempelvis Telia, Bahnhof eller A3. Detta gör att löpande kostnader är mindre konkurrensutsatta och dyrare än fiber, även om installationskostnaden är en billigare engångsutgift. Tekniken förlitar sig på fiber till en mast och radio från mast till hus (vilket kräver fri sikt till masten) istället för fiber direkt till varje hus.

Kapaciteten i radio är inte heller framtidssäker. Fiber kan med enkelhet redan idag erbjuda Gigabit-hastigheter i båda riktningarna medan ”Radio-Fiber” inte har den tekniken. Vi ser ”Radio-Fiber” eller mobilt bredband som en kompletterande lösning där det inte är ekonomiskt försvarbart att dra dedikerad fiber, men som bred lösning för hela landsbygden lämpar det sig inte och blir en b-lösning jämfört med städerna.

Mobilt 5G kommer inte vara i Nätra på många många år framöver och kräver dessutom fiber till många master. Här är ett uttalande från Mikael Ek, vd Svenska stadsnätsföreningen, Palle Borgström, ordförande Lantbrukarnas Riksförbund och Tommy Nilsson, Projektledare Byanätsforum:

”För oss är valet av teknik inte det viktigaste i frågan om bredbandsutbyggnaden. Men en nyligen publicerad studie från det statliga forskningsinstitutet RISE visar att fiberbredband är den anslutningsform som är mest kostnadseffektiv om man vill ge hushåll och företag garanterade hastigheter på 1 gigabit per sekund, i enlighet med både Sveriges och EU:s bredbandsmål. Studien visar också att utbyggnad av högkvalitativa trådlösa bredbandsnät kan nå målen, men riskerar att bli dyrare än fiber på sikt. Det finns förvisso billigare trådlösa lösningar men dessa når istället inte på långa vägar de garanterade hastigheter som det nationella bredbandsmålet ställer.

En stabil och snabb uppkoppling är redan i dag en förutsättning för att många hushåll och företag ska kunna fortsätta bo och bedriva näringsverksamhet på landsbygden. Inom det gröna näringslivet är bredband a och o, där allt fler verktyg och processer både på gården och i skogen kräver uppkoppling. Vi ser även hur byalag på landsbygden är beroende av snabba uppkopplingar för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet med att tillgängliggöra ett kulturutbud utanför städerna. Utifrån det offentligas perspektiv är det också viktigt att kunna nå ut med framtidens digitala välfärdstjänster till sina medborgare oavsett var dessa befinner sig. Det är också så att ett väl utbyggt fiberbredband möjliggör bättre mobiltäckning på landsbygden eftersom mobilmaster behöver anslutas med fiber för att kunna erbjuda konsumenter och företag höga hastigheter. Det är viktigt för utbyggnad av framtidens 5G-nät.”

Sveriges nationella bredbandsmål till 2025 är att 98 procent av landets befolkning ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 1 Gbit/s (1000 Mbit/s), 1,9% ska ha tillgång till 100 Mbit/s och 0,1% ska ha tillgång till 30 Mbit/s. I en rapport från RISE (ladda ned här) konstateras att en fortsatt fiberutbyggnad blir den säkraste och kostnadseffektivaste lösningen för att ansluta 98% av befolkningen med 1 Gbit/s och ger även bättre förutsättningar att ansluta de resterande 2% genom en kombination av olika tekniker. Fiberutbyggnad ger också tillgång till höga kapaciteter via mobilnäten, till exempel med 5G.

Telefonen hinner nedmonteras innan jag får fiber, vad ska jag göra?

Eftersom Övik Energi erbjuder Telia som leverantör i deras nät kan man kontakta Telia som brukar kunna erbjuda mobilt bredband utan datamängdsbegränsning i en övergångsperiod mellan telefon och fiber från Övik Energi. Vi ser det som bästa lösningen.

Går det fortfarande att välja ett vilande abonnemang?

Ja. Alla avtal är i grunden vilande och aktiveras först när man väljer att starta abonnemanget. Man betalar endast nätavgift när abonnemanget är aktivt och det finns ingen uppsägningstid (förutom den din tjänsteleverantör eventuellt har).

När betalar man installationen?

När allt är installerat och redo för aktivering. Man kan även dela upp betalningen via Payex.

No Comments

Post A Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.