OBS, Denna sida är under uppdatering. Nedan kan man läsa de gamla frågorna och svaren, vissa är fortfarande aktuella medan andra inte är det.


Här har vi sammanställt vanligt förekommande frågor och svar på dessa. Uppdaterat med frågor från informationsmötet, om vi missat någon fråga eller om ni har någon ny som inte blivit besvarad maila den till info@natrafiber.se eller kommentera på denna sida via formuläret längst ned, så svarar vi så fort vi kan! OBS, det kan förekomma felskrivningar, ser ni något som inte stämmer så meddela oss så snart som möjligt så rättar vi till det!


Varför bygga ett fibernätverk?
Vad menas med trygghetstjänster?
Varför skall jag ansluta mig när mitt befintliga ADSL/mobila bredband fungerar så bra?
Kommer man kunna ansluta sig senare?
Jag har en sommarbostad, är den aktuell i denna utbyggnad?
Hur framtidssäkert är detta?
Jag vill vänta lite och se vad som händer.


Vem äger fiberkonverterboxen och vad händer om den går sönder (t.ex. vid åska)
Vilken kapacitet är man förberedd för med den utrustning som installeras hemma?


Varför skall jag gå med i Nätra Fiberförening?

Jag har inte fått något avtal, vad gör jag?
Hjälp! Jag hinner inte lämna in avtalet innan 15e April, blir jag utan?
När kommer jag att få fiber?
Var skall jag skicka mitt avtal?


Vad kommer det att kosta att ansluta sig?
När skall anslutningsavgiften betalas?
Vad blir månadskostnaden sedan?
Vilka blir de totala omkostnaderna?
Vad gäller för grävning på egen tomt?
Kan man nyttja RUT och ROT?


Varför samarbetar vi med just Örnsköldsviks kommun och Övik energi?
Vad händer om bidragsansökan avslås?
När får vi reda på svaret på vår bidragsansökan?
Jag har redan skrivit på för annan privat aktör, vad händer för mig?
Jag anser att annan privat aktör eller annat alt. är bättre, varför skriver vi inte på för dem?
IP-Only hävdar att de ”blockerat” vår bidragsansökan genom att erbjuda fiber kommersiellt. Stämmer detta?
De privata aktörerna har ingen nätavgift! Varför har ni 250kr/mån?


Vilka olika anslutningsformer finns det?
Avtalet fritid erbjuder endast vissa månader. Varför kan jag inte välja?
Kan man välja att endast dra in fiber men inte ansluta sig till nätet?
Vad innebär håltagning i vägg? Hur går det till med installationen på min fastighet?
Vad gäller vid anslutning av flera fastigheter på samma fastighetsbeteckning?
Hur säger jag upp avtalet och vad händer då?


Vilka tjänsteleverantörer finns det?
Får man välja tjänsteleverantör själv?
Kan man välja olika tjänsteleverantörer till samma bostad?


Ställ din egen fråga!


Varför bygga ett fibernätverk?

Framtidens kommunikation finns redan idag och det är fiber. Driftsäker och stabil, ”obegränsad” kapacitet gör att denna teknik är den mest framtidssäkra kommunikationsinfrastrukturen som existerar. Idag är det inte bara internet som använder datanätet, utan TV, telefoni trygghetslarm och en uppsjö av övriga tjänster nyttjar detta och kräver kapaciteten fiber erbjuder. Se mer i frågan om trygghetstjänster.


Just kommunikation är idag en nödvändighet för ett modernt samhälle och om landsbygden skall kunna vara ett giltigt alternativ till tätorterna så är utbyggnad av ett fibernätverk en av de bästa investeringar en bygd kan göra. En stor andel av den kommande generationens husköpare har detta som ett krav, och många kommer inte ens på visningar för hus som ej har denna teknik tillgänglig. Ett jobb idag är inte nödvändigtvis knutet till en geografisk plats, vilket är en fantastisk möjlighet för villiga att bosätta sig på landsbygden och fortfarande kunna sköta sitt jobb, förutsatt att det finns ett stabilt datanät tillgängligt.


Slutligen, för att möjliggöra saker som egentligen är mycket viktigare än snabbt och stabilt internet, som barn i vår skola och våra idrottsorganisationer, så behövs denna utveckling lika mycket som vi behöver framkomliga vägar.


För mer information kan man läsa kommunens presentation här (samma som framfördes på stormötet i Eden) Tillbaks till toppen.


Vad menas med trygghetstjänster?

Trygghetstjänster är något kommunen ser som en del av vardagen i framtiden och detta kräver ett robust kommunikationsnät, speciellt på landsbygden där det ofta bor äldre och avstånden är längre. Det är en stor anledning till att kommunen vill äga och driva nätet själva eftersom man då kan nyttja sitt eget nät till kommunens egna trygghetstjänster. Detta inkluderar tjänster som trygghetslarm, videosamtal med läkare, övervakning, brandlarm m.m. Tiden när ett datanätverk endast används för att surfa på internet är förbi! Tillbaks till toppen.


Varför skall jag ansluta mig när mitt befintliga ADSL/mobila bredband fungerar så bra?

Ditt befintliga ADSL kommer inte finnas i framtiden. Det befintliga kopparnätet är dyrt för nätägaren att underhålla och allt eftersom användare konverterar till nya tekniker kommer kopparnätet att avvecklas. Detta har redan hänt på platser i Örnsköldsviks kommun och man blir lämnad att använda sig av alternativa mobila bredbandsuppkopplingar om det inte finns fibernät att ansluta sig till.


En annan viktig aspekt är att stabiliteten och hastigheten ökar. Detta är även ett argument mot trådlösa uppkopplingar som 4G eller 5G där täckningen varierar från hushåll till hushåll beroende på avstånd till masten och dess synlighet från fastigheten. Kapaciteten varierar även med antal anslutna. Ni har säkert hört ”upp till 24Mbit”, i själva verket kan det vara hälften av den utlovade (och fakturerade) hastigheten man får till sin fastighet.


Med fiber är man garanterad sin hastighet in till din fastighet och dessutom även samma hastighet ut från din fastighet, oberoende av varandra. Detta är en väsentlig skillnad från andra tekniker, där uppladdningshastigheten oftast är långsammare än nedladdningshastigheten (och ofta påverkar de även varandra). När fler och fler tjänster blir molnbaserade och lagring av stora mängder data sker på annat ställe än hemma blir denna uppladdningshastighet en nödvändighet. Tillbaks till toppen.


Kommer man kunna ansluta sig senare?

Ja, det kan man, men till en betydligt högre kostnad. I dagsläget ligger en efteranslutning på 30000kr ink. moms exklusive grävning till närmaste anslutningspunkt. Detta kan alltså variera avsevärt i pris eller i praktiken vara omöjligt. Därför är det viktigt skriva på och lämna in sitt avtal nu! Tillbaks till toppen.


Jag har en sommarbostad, är den aktuell i denna utbyggnad?

Absolut! Även om den inte kommer vara med och påverka bidragsansökan till jordbruksverket så är det av största intresse för vår bygd och område att så många fastigheter som möjligt blir anslutna. Därför är det viktigt, speciellt för områden längre bort som nästan endast består av fritidshus, t.ex. Hinnsjön eller södra Rössjö, att få med så många anmälningar som möjligt på området för att det över huvud taget skall vara aktuellt att bygga nätet till dessa områden.


Det finns en speciell avtalsform anpassad för sommarbostäder, se frågan om anslutningsformen ”Fritid”. Tillbaks till toppen.


Hur framtidssäkert är detta?

Den utrustning som installeras i husen är förberedda för 1 gBit, alltså 10x så mycket kapacitet än vad man idag anser vara höghastighetsinternet (100/100 mBit). Fibern som läggs ned i backen kommer inte vara en flaskhals inom överskådlig framtid, det är snarare utrustningen i noderna. Uppgradering av denna utrustning finansieras med hjälp av nätavgiften till Övik Energi och kommer ske löpande i takt med att tekniken utvecklas. Tillbaks till toppen.


Jag vill vänta lite och se vad som händer.

Det är viktigt att du anmäler dig nu! För att vi överhuvudtaget skall uppfylla bidragskriterierna och kunna påbörja projekteringen behöver vi ditt påskrivna avtal så fort som möjligt! Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte genomförs trots att det egentligen finns ett tillräckligt stort intresse. Tillbaks till toppen.


Vem äger fiberkonverterboxen och vad händer om den går sönder (t.ex. vid åska)

Övik Energi äger fiberkonverterboxen och ersätter således denna utrustning om den skulle sluta fungera, inklusive vid åska. Nu är dessa enheter inte lika känsliga för åska som ett modem kan vara pga fibertekniken i sig. Det kan dock hända att nätdelen går sönder, men allt byts ut utan kostnad. Tillbaks till toppen.


Vilken kapacitet är man förberedd för med den utrustning som installeras hemma?

Fiberkonverterboxen är redo för 1 gBit. Själva fibern klarar mycket mer. Tillbaks till toppen.


Varför skall jag gå med i Nätra Fiberförening?

Anledningen till att en förening skapas är för att kommunen behöver skriva avtal om samarbetet för urbyggnationen med en juridisk person. Det är absolut inget krav att gå med i föreningen för att vara med och ansluta sig till samma kostnad som alla andra! Däremot kommer vi som samlad grupp försöka förhandla paketpriser med tjänsteleverantörer och då hjälper det desto fler vi är! Ett sådant erbjudande kommer endast gälla medlemmar i föreningen. Läs mer om föreningen på sidan Om föreningen.


Kostnaden för ett medlemskap är 100kr/år och hushåll. Pengarna som föreningen samlar in kommer användas som stöd för att ansluta offentliga lokaler, som bygdegårdar, skolor eller andra samlingslokaler i bygden. Skicka en anmälan om medlemskap i formuläret till höger på sidan. Tillbaks till toppen.


Hur blir jag medlem i föreningen?

Enkelt! Skicka ett mail till info@natrafiber.se eller ring 0702818735 så ordnar vi det!


Hjälp! Jag hinner inte lämna in avtalet innan 15e April, blir jag utan?

Känn lugnet! 🙂 Ni blir inte utan eller missar detta tåget om ni lämnar in efter 15e April. Dock kan vi sätta igång att projektera fortare desto snarare vi får in avtalen. Det finns inget att vänta på i dagsläget! Tillbaks till toppen.

När kommer jag att få fiber?

Örnsköldsviks kommun och Övik Energi bygger ut steg för steg över hela kommunen. Vi taktar in i denna plan nästa sommar 2018 då vårt nät skall byggas. Exakt när varje enskild villa kommer få sin fiber kommer framgå av detaljprojekteringen. För att den skall kunna göras behöver vi Ert avtal så fort som möjligt! Tillbaks till toppen.

Var skall jag skicka mitt avtal?

Ni kan lämna eller posta till Ola Byström, Sunnansjö 111, 893 91 Bjästa. Tillbaks till toppen.

Vad kommer det att kosta att ansluta sig?

Kostnaden blir 14900kr ink. moms för ett hushåll att ansluta sig, oavsett var man bor i området. Detta för att kunna få med alla i området oavsett om man bor avsides eller alldeles intill fiberstammen. Observera att detta är förutsatt att man ansluter sig till nätet! (det finns andra anslutningsformer också!) Tillbaks till toppen.

När skall anslutningsavgiften betalas?

Inga kostnader som är specificerade i avtalet kommer behöva betalas innan fibern är installerad i huset och fungerar i Övik Energis nät, först då kommer fakturan. (gott om tid att månadsspara för denna utgift!) Tillbaks till toppen.

Vad blir månadskostnaden sedan?

Tillkommande kostnader består av två delar och det finns även ett antal olika avtalsformer. Precis som för elnätet behöver vi betala nätavgift till nätägaren (i vårt fall blir det Övik Energi, mer om det i en fråga längre ned) vilket ligger på 250kr/mån för 100/100Mbit med en bindningstid för nätanslutningen på 36 månader. På detta tillkommer kostnad för de tjänster man väljer att ansluta sig till vilket varierar från leverantör till leverantör och deras utbud. Tillbaks till toppen.

Vilka blir de totala omkostnaderna?

14900kr för anslutningen till nätet, grävning på egen bekostnad eller för 2000kr, håltagning på egen bekostnad eller 500kr (totalt 17400kr ”nyckelfärdigt”). Därefter betalar man löpande en nätavgift på 250kr/mån till Övik Energi plus de tjänster man väljer att nyttja i sin fastighet. Tillbaks till toppen.

Vad gäller för grävning på egen tomt och till anslutningspunkt?

De flesta frågorna på mötet handlade om detaljer kring själva grävningen och om vad som ingår i de 2000kr som anges på avtalet. Grävningen som erbjuds för 2000kr inkluderar grävning från egen ”gräsmatta”, alltså inte strikt vid tomtgränsen, för en sträcka på upp till 50 meter i mjuk mark på 30-50cm djup (om terrängen inte tillåter kan man lägga grundare med skyddsslang) och återfyllnad med befintliga massor.

Om man vill gräva själv eller anlita för grävningen kan man på eget initiativ nyttja ROT (även om 2000 kr ofta är svårslaget) kan man läsa följande instruktion: Din fiberanslutning – Steg för Steg. Tillbaks till toppen.

Kan man nyttja RUT och ROT?

Om vi får landsbygdsstöd från länsstyrelsen kan vi inte nyttja ROT eller RUT eftersom man inte kan få dubbla statliga bidrag. Om man däremot väljer att anlita för grävning själv så kan man söka ROT på det förutsatt att det finns utrymme för ROT hos fastigheten och ägaren. Dock är det ofta svårt att få det billigare än de 2000kr för grävning som Övik Energi erbjuder.

I det fall bidrag inte beviljas kommer vi med all sannolikhet att erbjuda nyttjandet av RUT och ROT. Tillbaks till toppen.

Varför samarbetar vi med just Örnsköldsviks kommun och Övik energi?

Det finns lite olika alternativ för föreningar att anlägga sitt fibernät i vår kommun och många föreningar har tagit olika vägar. Vi i denna styrelsen har utvärderat dessa olika vägar och kommit fram till att det alternativ som Örnsköldsviks kommun erbjuder är vad som kommer innebära den rimligaste arbetsbördan för oss boende i området, vilket därmed ger oss största sannolikheten för att kunna ro detta iland. Vi i denna styrelsen har inte för avsikt att driva detta projekt på något annat sätt i dagsläget med tanke på hur tidskrävande alternativen skulle vara. Se även frågan om konkurrenter eller vår utvärdering av en privat aktör. Tillbaks till toppen.

Vad händer om bidragsansökan avslås?

Örnsköldsviks kommun berättade på informationsmötet att man har möjlighet att bygga till 80% av området om bidrag ej beviljas och att man kommer fortsätta att arbeta för att nå ut till de sista 20% därefter. Örnsköldsviks kommun har, till skillnad från privata aktörer, ett mål att erbjuda fiber till 100% av kommunens invånare. De gav ett betryggande löfte att alla bofasta garanterat skulle få fiber, oavsett var man bor. Fiberföreningen kommer följa upp detta löfte och jobba in i det sista för att samtliga skall få fiber! Tillbaks till toppen.

När får vi reda på svaret på vår bidragsansökan?

Vi tror ca. 6 månader från nu. Det kan dra ut på tiden, man vet aldrig. Vi kommer hålla er uppdaterade på alla olika faser gällande vår ansökan. Tillbaks till toppen.

Jag har redan skrivit på för annan privat aktör, vad händer för mig?

Som det ser ut nu, med tanke på att vi redan fått in över 150 påskrivna, vågar vi nästan säga att den privata aktören inte lyckats vinna tillräcklig mark för att kunna etablera sig i vårt område. Särskilt med tanke på att de är konkurrensutsatta av Bredbandsbolaget och Övik Energi även i Bjästa tätort som är en viktig del i deras finansiering av vår landsbygd. Om Ni ångrar er påskrift med denne privata aktör, kolla om det går att dra tillbaka den (ångerrätt 14 dagar) annars kan vi bara råda er till att skriva på avtalet för Övik Energi och hoppas på det bästa. Den privata aktören har lovat att riva sina avtal om inte byggbeslut tagits inom 6 månader. Kom ihåg att ett avtalsbrott hos dem kan innebära en kostnad (vi har sett avtal som säger 10000kr, läs det noga!). Övik Energis avtal har ingen sådan straffavgift. Tillbaks till toppen.

Jag anser att annan privat aktör eller annat alt. är bättre, varför skriver vi inte på för dem?

Av ett antal olika anledningar beskrivna här har vi valt att fortsätta vårt samarbete med Örnsköldsviks kommun och rekommenderar således våra medlemmar och invånarna i vårt område att skriva på Övik Energis avtal. Huvudanledningen är att vi anser att Örnsköldsviks kommun har en rimligare plan för utbyggnad till 100% av invånarna i vårt område. Se vår utvärdering av en annan aktuell privat aktör. Tillbaks till toppen.

IP-Only hävdar att de ”blockerat” vår bidragsansökan genom att erbjuda fiber kommersiellt. Stämmer detta?

Vi har samtalat med länsstyrelsen om detta. De har bekräftat följande: att endast skicka ut ett avtal med förbehåll om en viss anslutningsgrad som ännu inte uppnåtts, för ett framtida nät som ännu inte existerar, till en delmängd av ett bidragsområde, är INTE grund nog att ogilla en i övrigt giltig bidragsansökan. Därmed är den taktiken, med all rätt, inte gångbar! Tillbaks till toppen.

De privata aktörerna har ingen nätavgift! Varför har ni 250kr/mån?

Det är en sanning med modifikation att de privata aktörerna inte har någon nätavgift. Det är ingalunda gratis att driva och underhålla ett nät och de privata aktörerna är inte annorlunda i det avseendet. Men istället för att ta ut avgiften direkt från kunden så tar man ut den av tjänsteleverantören, som i sin tur fakturerar denna avgift av slutkunden. Därför är tjänsteleverantörernas priser mycket billigare i Övik Energis nät jämfört med deras normala priser, men till detta kommer nätavgiften som betalas separat till Övik Energi. Totalt sett är det en jämförbar månadskostnad.

Vi brukar likna nätavgiften med den vi betalar för elnätet. EOn, som äger elnätet i vår del av kommunen. Där betalar vi en nätavgift till EOn, samtidigt som du kan ha Skellefteå Kraft eller Göta energi som elleverantör. Exakt samma modell är den Övik Energi använder sig av.

Summan 250kr/mån är något som Övik Energi och kommunen vill hålla konstant. Om man är orolig över huruvida det priset skall stiga, så erbjuder Övik Energi ett specialavtal där man binder sig på 10 år. Även om priset är konstant har Övik Energi för avsikt att ändra på vad som ingår i den pengen. För ett antal år sedan var 10/10 mBit ”standard”, idag är det 100/100 mBit som ingår för 250kr/mån. Övik Energi ser framför sig att detta kommer bli 250/250 mBit inom en snart framtid och när det är den nya ”standarden” är det vad man kommer få för 250kr/mån. OBS, har man bundit sig på en 10 års period och standarden byts till 250/250 mBit får man hänga med på den ändringen för samma månadskostnad.

Vi ser en betydligt större osäkerhet med den privata aktörens prisbild. Se vårt resonemang kring det i vår utvärdering av en aktuell privat aktör. Tillbaks till toppen.

Vilka olika anslutningsformer finns det?

Det finns tre olika avtalsformer för anslutningen till fibernätet. Dessa är ”Villa”, ”Fritid” och ”Vilande”. För alla tre gäller en anslutningsavgift om 14900kr inklusive grävning till tomt och en nätavgift på 250kr/mån bundet 60 månader för 100/100Mbit. Skillnaden mellan ”Villa” och ”Fritid” är att ”Fritid” endast är aktiv mellan 1a Maj och 31a Augusti, vilket är en anpassning för sommarboenden som således endast betalar nätavgiften 4 månader per år. Den sista anslutningsformen är ”Vilande”, se nästa fråga. Tillbaks till toppen.

Avtalet fritid erbjuder endast vissa månader. Varför kan jag inte välja?

I dagsläget erbjuder Övik Energi endast ett fritidsavtal som innefattar sommarmånaderna. De tittar på en mer flexibel lösning men kommer inte kunna presentera den förrän nästa år (fortfarande innan vi fått fiber). Har man tecknat det befintliga erbjudandet ”Fritid” och Övik Energi skulle komma med ett uppdaterat erbjudande, kommer man få chansen att byta till det nya om man vill. Tillbaks till toppen.

Kan man välja att endast dra in fiber men inte ansluta sig till nätet?

Ja det kan man! Då finns det en anslutningsform som heter ”vilande” som är till för just denna typen av scenario. Den nuvarande fastighetsägaren kanske inte ens äger en tv eller dator men vill ändå vara med och ansluta fastigheten för att öka värdet eller förbereda för kommande generationer (klokt tycker vi!). Vad detta innebär är att man ansluter fastigheten och drar in fiber till samma kostnad 14900kr, men man aktiverar inte tjänsten. Således behöver man inte betala nätavgiften till dess att man väljer att aktivera tjänsten vid ett senare datum mot en kostnad om 500kr. Från detta datum binder man sig då till nätavgiften i 36 månader precis som alla andra. Tillbaks till toppen.

Vad innebär håltagning i vägg? Hur går det till med installationen på min fastighet?

Man får ha i åtanke var man vill placera sin fiberkonverterbox. Den omvandlar fibersignalen till vanlig nätverkssignal. Därefter kopplar man in sin trådlösa router eller kopplar in sin utrustning direkt på enheten med vanlig nätverkskabel. Boxen behöver ström och skall sitta frostfritt. Hålet i väggen är för fiberkabeln, en instruktion för hur detta går till finns på Övik Energis hemsida Din fiberanslutning – Steg för Steg. Tillbaks till toppen.

Vad gäller vid anslutning av flera fastigheter på samma fastighetsbeteckning?

Har man ytterligare fastigheter på samma fastighetsbeteckning erbjuder Övik Energi en anslutning av dessa för halva priset 7500kr. Det kommer då fungera som två separata anslutningar med separata nätavgifter. Vad gäller grävning så ingår det som regel endast grävning till en fastighet för de 2000kr som står på avtalet. Det kan dock ske undantag från fall till fall om husen står väldigt nära varandra vilket betyder att man kan dela på schaktet en längre bit. Det läggs dock separata slangar från Övik Energis anslutningspunkt. Tillbaks till toppen.

Hur säger jag upp avtalet och vad händer då?

Efter bindningstiden på 36månaderna för nätavtalet passerat, löper den på till vidare med 3 månaders uppsägningstid. När avtalet är uppsagt kommer man inte kunna ha någon aktiv tjänst i nätet och status på din inkoppling övergår till ”vilande”. Under tiden ett avtal är ”vilande” betalar man ingenting och man väljer själv när man vill aktivera det igen. Då betalar man en uppstartskostnad på 500kr, sen fungerar det som vanligt igen. Tillbaks till toppen.

Vilka tjänsteleverantörer finns det?

Öviks kommun har ett öppet stadsnät där flera aktörer får verka. Vilka som finns idag kan man se här. (Bahnhof, T3, Bredband2, AllTele och Comhem) Tillbaks till toppen.

Får man välja tjänsteleverantör själv?

Ja. Tjänsteleverantör och vilka tjänster (tv-utbud, internethastighet m.m.) är fritt för varje anslutning att välja. Föreningen Nätra Fiber kommer dock förhandla med tjänsteleverantörerna om paketpriser, men kommer endast gälla föreningsmedlemmarna, vilket är en av anledningarna till att gå med i föreningen. (anmäl medlemskap i formuläret till höger på sidan) Tillbaks till toppen.

Kan man välja olika tjänsteleverantörer till samma bostad?

Ja, man väljer som man vill enligt det utbud som finns. I dagsläget är det endast ComHem och Telia som erbjuder TV, men man kan välja internet från Bahnhof, telefoni från T3 och TV från Telia om man så vill! Se utbudsguiden för mer information. (OBS! Telia kommer till Övik Energis nät inom kort) Tillbaks till toppen.

Ställ din egen fråga!

Kommentera med hjälp av formuläret nedan så skall vi försöka besvara alla frågor omgående! Alternativt skickar man ett mail till info@natrafiber.se om man inte vill ha frågan publikt. Tillbaks till toppen.