Hej och välkommen till informationssida för Nätra Fiber ekonomiska förening! Nedan följer lite generell information om Föreningen och en sammanfattning av vad som skett upp till idag.

Bakgrund

Nätra Fiber ekonomiska förening grundades sommaren 2015 av två familjer bosatta i Sunnansjö och Västansjö. Diskussionen kring fiber var vid den tiden inte lika vida utbredd och intresset för vårt område var svalt. Därför bestämde vi oss för att starta en förening och köra igång arbetet med att upplysa invånarna i bygden om varför vi skall ha fiber och försöka samla in intresseanmälningar. Sommaren 2016 hade vi vårt första stormöte och därefter tog intresset och samtalet kring fiber fart på riktigt. Vi anskaffade oss duktiga byombud som hjälpte oss lokalt med att informera och samla in intresse som skulle utgöra underlag för en kommande bidragsansökan om landsbygdsstöd.

sommarhalsning-3.jpg

Vid den tiden stod beslutet mellan att sköta bidragsansökan och äga nätet i egen regi eller att samarbeta med Örnsköldsviks kommun. Efter ett medlemsmöte bestämdes att vi skulle signera ett samarbetsavtal med kommunen och således inte äga nätet själva.

Därefter har vi jobbat med att samla in intresseanmälningar och lyckades slutligen nå över 87% intressegrad bland bofasta! Vi satte därefter igång med att snickra ihop en bidragsansökan tillsammans med Örnsköldsvik kommun. I detta skede hade fiberfrågan blivit lite hetare och privata aktörer fick upp ögonen för vårt område, eftersom intresset visat sig vara väldigt stort, och skickade ut ett avtal till en delmängd av vårt område. Föreningen hade redan ingått i ett samarbetsavtal med ÖK och kunde således inte vara en samarbetspartner till denne privata aktör. Vad vi kunde göra var dock att lyssna på vad de hade att säga och ge en formell rekommendation efter en utvärdering. Vi beslutade att ett fortsatt samarbete med kommunen skulle vara det bästa valet för hela vårt område och rekommenderade våra medlemmar att skriva på det avtal som Övik Energi då skickade ut.

Föreningen har även ett nära samarbete med de närliggande föreningarna i Södra delen av kommunen Näske fiber, Sidensjö framtid och Skorped fiberförening. Mer om deras arbete kan man läsa på respektive hemsida eller facebookgrupp. Vi anser att vi är starka tillsammans och om hela regionen drar åt samma håll har vi alla förutsättningar att lyckas på ett så bra sätt som möjligt! Alla dessa föreningar har därför också ett samarbetsavtal med Örnsköldsviks kommun.

Vår bidragsansökan är inskickad och vi har redan fått in ett hundratal (!) avtal!

Varför gå med i Nätra Fiberförening?

Man kan bli medlem i Nätra Fiberförening för 100kr per år och hushåll. Detta är inget krav för att få ta del av det avtal Övik Energi har skickat ut, men det finns andra fördelar! Pengarna går till att finansiera utskick, utskrifter, webhotell o.dyl. Föreningen är helt ideell och inga arvoden tas ut. Pengarna som blir kvar i föreningen när fibernätet är utbyggt och föreningen skall avvecklas kommer att delas ut i form av bidrag till offentliga lokaler som bygdegårdar och skolor i vårt område för att underlätta deras anslutning till fibernätet och ge något ytterligare tillbaka till bygden.

En fördel med att vara medlem är att vi som förening kommer förhandla med tjänsteleverantörer (som t.ex. Telia eller Com Hem) för att de skall erbjuda ett fördelaktigt paketerbjudande (inget man kommer vara tvungen att ta, men att det skall finnas som ett alternativ). Detta kommer således endast att gälla våra medlemmar!

Hur blir jag medlem?

Enkelt! Vi ser gärna att man använder formuläret till höger på denna hemsida. Då får man ett automatiskt mail med följande uppgifter:

”Tack för Er ansökan om medlemskap i Nätra Fiberförening! Vi har registrerat Era uppgifter och ber Er vänligast betala in medlemsavgiften om 100kr på bankgironummer 5154-9244. Märk betalningen med bostadsadress som OCR.

Med vänliga hälsningar Nätra Fiberförening”

Vid fler funderingar kontakta gärna
Ola Byström 0702818735 eller maila info@natrafiber.se