Nätra Fiber

I kväll samlades styrelsen tillsammans med medlemmar från Nätra Fiber för en beslutande extrastämma i Nätra GIFs lokaler. På mötet gjordes en kortare redogörelse för arbetet som gjorts hittills i år och även det ekonomiska läget redovisades. Huvudpunkten för mötet var huruvida vi skulle fortsätta jobba...

Tidigare har vi utlovat en statusuppdatering eftersom räknaren på Övik energis hemsida inte ger rätt resultat. Den siffran inkluderar alla typer av fastigheter inklusive skogsfastigheter och fritidshus. För bidragsansökan är det 85% av bofasta vi siktar på! Vi har gått igenom alla adresser i området...

I veckan har vi lagt över 150 frankerade brev på lådan för att skickas iväg runt om i vårt avlånga land! Dessa informationsblad skall gå ut till personer som äger fritidsfastigheter (eller övriga fastigheter där det inte är någon folkbokförd) i vårt område för fibernätsutbyggnad. Ni...

I förra veckan hade vi återigen möte med kommunen samt representanter från Sidensjö och Näskes fiberföreningar. På mötet fick vi besked om att vi får möjlighet att vara med i höstens bidragssökning vilket glädjer oss enormt. Processen går med andra ord fortare än vi hoppats...

Som några av er kanske redan uppmärksammat så figurerade vår fiberförening i en artikel i senaste numret av Collage Nätra. Vi är väldigt glada över att Collage Nätra vill skriva en artikel om vårt arbete och hoppas att detta hjälper till att nå ut till...

I går, torsdag den 19 maj, hade vi bjudit in till informationsmöte på Edenborg. Med 550 utdelade inbjudningar var förhoppningen att minst ett 30-tal av er skulle dyka upp. För att ha marginalerna på vår sida dukade vi ändå upp för närmare 50 och hoppades att det...

Ikväll på Edenborg samlades ett trettiotal folk från Nätra Överbygd med omnejd till en inspirationsträff, anordnad av Bygd och Stad i Balans, där visioner och ideér kring bygdens framtida utveckling skulle diskuteras fram bland deltagarna. En av de stora punkterna som många var överens om hade...

Då var sidan uppe och inbjudningarna till det första stormötet hos tryckeriet! Första inlägget i nyhetsflödet blir detsamma som välkomstsidan men kommer fyllas på med övriga händelser allt eftersom projektet fortskrider. Detta är informationssidan för projektet Nätra Fiber som är ett regionalt delprojekt i satsningen på...