Ikväll på Edenborg samlades ett trettiotal folk från Nätra Överbygd med omnejd till en inspirationsträff, anordnad av Bygd och Stad i Balans, där visioner och ideér kring bygdens framtida utveckling skulle diskuteras fram bland deltagarna. En av de stora punkterna som många var överens om hade...

Då var sidan uppe och inbjudningarna till det första stormötet hos tryckeriet! Första inlägget i nyhetsflödet blir detsamma som välkomstsidan men kommer fyllas på med övriga händelser allt eftersom projektet fortskrider. Detta är informationssidan för projektet Nätra Fiber som är ett regionalt delprojekt i satsningen på...